Het project

Met het project ‘Boucle du Hainaut’ wordt het interne 380 kV-net van België versterkt. Het project kadert in de energietransitie die al enkele jaren geleden is ingezet. Wat betreft de klimaatdoelstellingen die ons land zal moeten bereiken, levert ‘Boucle du Hainaut’ een essentiële bijdrage voor België.

De realisatie ervan zal ontegensprekelijk bijdragen tot het welzijn van de samenleving en de economische ontwikkeling van de Henegouwse regio.

Waarover gaat het concreet?

Het gaat om de aanleg van een nieuwe, bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Avelgem en Courcelles om congestie op het bestaande net te vermijden en zo tegemoet te komen aan de behoefte aan bijkomende transportcapaciteit. Rekening houdend met de verwachte elektriciteitsfluxen moet deze nieuwe verbinding een transportcapaciteit van 6 GW hebben.