Privacy statement

Het project "Boucle du Hainaut" past in het kader van de energietransitie die al een aantal jaren is ingezet. De realisatie hiervan zal ontegensprekelijk bijdragen aan het welzijn van de samenleving en aan de economische ontwikkeling van de regio Henegouwen.

Dankzij dit Bpart platform willen wij een dialoog creëren. We lanceren de website in juli 2019. In dit document noemen wij dit project “project” of “het project”. 

Wie kan deelnemen?

Iedereen kan de inhoud van www.boucleduhainaut.be op het platform Bpart zien zonder zich kenbaar te maken. Wil je actief deelnemen, dan moet je een account aanmaken. Nadat je account bevestigd is, kan je zelf voorstellen of ideeën indienen, een reactie geven of de gepubliceerde ideeën ondersteunen.

Je suggesties en opmerkingen anoniem delen is niet mogelijk. Deze gegevens worden bijgehouden voor de duur van het project “Boucle du Hainaut”, dat vermoedelijk zal eindigen eind 2023.

Je neemt deel aan het project in je eigen naam. De mensen die zich aanmelden voor het project worden "deelnemers", "de deelnemers", "deelnemer" of "de deelnemer" genoemd.

De gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de bepalingen van de Europese verordening (EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer BE0840.111.951 info@treecompany.be
 • Indiville CVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer BE0554809415, info@indiville.be
 • Levuur CVBA, Grensstraat 6, 3010 Kessel-Lo, met ondernemingsnummer BE0834994608, info@levuur.be

Tree BVBA, Indiville CVBA en Levuur CVBA (vanaf nu genaamd ‘de uitvoerders’) verzamelen en verwerken deze gegevens in opdracht van de transmissienetbeheerder Elia (vanaf nu genaamd ‘de opdrachtgever’).

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de uitvoerders over jou verzamelen en verwerken in de uitvoering van het project '“Boucle du Hainaut” voor de opdrachtgever.

Door je te registreren, door gebruik te maken van de website of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

De uitvoerders en de opdrachtgever behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten data: informatie die jij aan ons bezorgt, informatie verzameld van geconnecteerde sociale media en informatie omdat je gebruikmaakt van het platform.

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Om je suggesties en opmerkingen te delen via www.boucleduhainaut.be moet je je registreren.

Op dat moment bezorg je ons met jouw toestemming rechtstreeks deze gegevens:

 • naam en voornaam
 • e-mailadres
 • postcode en woonplaats
 • geboortejaar

Contacteer je ons via het e-mailadres op boucleduhainaut@elia.be dan verzamelen we minstens jouw e-mailadres.

We organiseren in het kader van “Boucle du Hainaut” ook offline evenementen. Ook dan verzamelen we persoonsgegevens. We vragen je hiervoor op die momenten telkens expliciet om jouw toestemming.

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website www.boucleduhainaut.be gebruikt.

Wanneer je het platform gebruikt, registreren onze servers automatisch de gegevens die je browser ons verstuurd bij het bezoek aan de website ("Loggegevens"). Deze informatie bevat, zonder hiertoe beperkt te zijn, het type browser, je IP-adres en de gebruikte zoektermen.

Zoals op bijna alle websites maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat als van 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kan deze via de instellingen van je browser zelf verwijderen. Voorbeelden van cookies en gelijkaardige technologieën die wij gebruiken zijn Google Analytics en Hotjar.

Welke informatie verschijnt publiekelijk op www.boucleduhainaut.be?

Je opmerking of suggestie verschijnt op ons platform samen met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijv. Peter P.).

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken?

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. We gebruiken jouw persoonsgegevens:

 • Om jouw opmerkingen en suggesties over het Boucle du Hainaut”-project te publiceren en te verwerken;
 • Om het onderhoud en de verbetering van de website uit te voeren;
 • Voor het onderhoud van je account;
 • Om je virale websitefuncties aan te bieden waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kan delen met familie en vrienden;
  Hiervoor moet persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Om je via e-mail op de hoogte houden van alle nieuws rond het project “Boucle du Hainaut”.

Op welke manier worden privacygegevens beschermd?

We beveiligen de gegevens op een commercieel verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen op dit moment. Echter, geen enkel systeem of platform is onfeilbaar. Wanneer je gebruikmaakt van het platform, ben je verantwoordelijk voor de data, informatie en activiteiten met of door jouw profiel. Indien je notie hebt van mogelijk misbruik, dien je onmiddellijk contact op te nemen met ons via boucleduhainaut@elia.be.

In geen geval kunnen de uitvoerders aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Wanneer contacteren jullie mij?

Wanneer jij je registreert, stem je in dat wij jou contacteren omtrent het project. Dit houdt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in dat we je een e-mail of bericht kunnen sturen

 • Om je profiel of inschrijving te bevestigen
 • Om je op de hoogte te brengen van de publicatie of weigering van een ingediende bijdrage
 • Wanneer iemand een reactie achterlaat op jouw bijdrage
 • Over de voortgang van of informatie over het traject
 • Over de resultaten van het traject

Delen van persoonsgegevens

Je gegevens worden in geen geval gebruikt voor direct marketing.

Jouw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze opdrachtgever. Dit enkel in geval wij dit als noodzakelijk inschatten in het belang van het project «Boucle du Hainaut»

We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Jouw rechten

 • Je hebt het recht om je uit te schrijven ('opt-out'). 
 • Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. 
 • Je hebt het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren of je toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens.

Contacteer ons hiervoor via boucleduhainaut@elia.be.

Bewaring

De uitvoerders en de client bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de gespecificeerde doeleinden, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en te voldoen aan wettelijke vereisten. Alle verzamelde persoonsgegevens worden gewist bij afloop van het project, vermoedelijk eind 2023.

Contact opnemen

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via e-mail op boucleduhainaut@elia.be.

De Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 30 juni 2019.