Wie is Elia?

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Het bedrijf heeft bijgevolg een opdracht van algemeen nut, namelijk een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitsnet uitbaten, onderhouden en ontwikkelen. Het net van Elia wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste van Europa. Elia transporteert de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers en bewaakt het evenwicht tussen de productie en het verbruik. Het Elia-net maakt deel uit van het vermaasde Europese elektriciteitsnet en maakt het mogelijk om elektriciteit in en uit te voeren van en naar de buurlanden.

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia groep in het belang van de samenleving. Elia past haar transmissienet voortdurend aan de continu evoluerende energiemix aan en werkt vooral aan een sterke integratie van hernieuwbare energie om de energietransitie naar een duurzame wereld in goede banen te leiden. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement door vanaf het begin van het proces een tweerichtingscommunicatie met alle belanghebbenden op gang te brengen. Het bedrijf stelt bovendien zijn expertise ten dienste van onze sector en de bevoegde overheden om bij te dragen aan de uitbouw van het energiesysteem van de toekomst.

Meer informatie op over Elia? Klik hier