Uw mening telt, aarzel niet om ze met ons te delen!

Er zijn vier momenten voorzien waarop u uw vragen kunt stellen en/of een standpunt kunt innemen over het door Elia voorgestelde project. Die momenten zijn verdeeld zijn over de twee opeenvolgende procedures, nl. de aanvraag voor herziening van het gewestplan en de aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning.

De consultatieperiode voor de aanvraag voor herziening van het gewestplan is nu afgelopen.

De vragen, opmerkingen en alternatieven die door de burgers en de gemeentelijke overheden naar voren werden gebracht, worden nu bestudeerd door een onafhankelijk, door het Waalse gewest erkend studiebureau

Zodra dit rapport is voltooid, zal er een openbaar onderzoek van 45 dagen volgen. We geven hier de precieze modaliteiten en termijnen mee zodat u binnen dit tijdsbestek kunt reageren.

Wilt u een vraag stellen die niet binnen de procedure valt?

Via dit platform wil Elia zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Om vragen te beantwoorden waarop u geen antwoord vindt, kunt u terecht bij Elia via het gratis nummer 0800 18 002 of via het e-mailadres boucleduhainaut@elia.be.